KAYDINIZ BAŞARILI BİR ŞEKİLDE
YAPILMIŞTIR.

KAVRAM OKULLARI

Kavram Koleji, bilginin öğrencinin zihninde bir kişisel disiplin anlayışı ile başarıya dönüştürülmesini eğitim sisteminde sorgular.

Kavram Koleji, bilgi edinmeyi öğrencinin iç dünyasında bir ihtiyaç ve vazgeçilmez bir ilgi alanına dönüştürebilen bir keyif aracı olarak ele alır ve davranış modeli eğitimde positivitedir.

Eğitimi, kayıtsız ve şartsız insanoğlunu doğruya yönelten bir ışık olarak kabul eder.

Eğitimi sadece iyi öğrenciler yetiştirmek üzerine değil; bireylerin rasyonel düşünme yeteneklerinin geliştirilerek, bilgi ve öz güvenlerinin artırılması ana prensibiyle değişime yatkın bir sistem olarak kurgular.

Zihin Check-Up
bireyin 5 temel zihin bölgesini ölçer ve değerlendirir;

  • 1 İşitsel beceriler gelişimi
  • 2 Görsel beceriler gelişimi
  • 3 Duyu-Motor beceriler gelişmi
  • 4 Dikkat ve işleyen bellek becerileri gelişmi
  • 5 Sosyal Duygusal beceriler gelişimi

Ölçme ve değerlendirmenin ardından çıkan rapora göre üretilen öğrenme çözümleri ile çocuklarımızın akademik yönden etkin ve hızlı öğrenmeleri sağlanırken, kişisel gelişimlerine de %100 katkı sağlar.

KAVRAM MAKER İLE
FİZİKSEL, GÖRSEL, İŞİTSEL VE ODAKLANMA BECERİLERİ ARTIRILIR

1

Maker Nedir?

Maker hareketi, teknoloji ile “kendin yap (D.I.Y)” kültürünün birleşmesinden oluşan Dünyada hızla yayılan bir akımdır. Maker hareketi öncülerinden Dale Dougherty’in tanımına göre “Maker ruhunun” temelinde;

Rekabet yerine paylaşım,

Para yerine yetenek,

Yoğun ezber bilgi yerine deneyim vardır.

2

Ahşap Tasarım Atölyesi

Birbirinden eğlenceli ve farklı temalar ile objeler tasarlayarak üretim yapılan ‘Maker Atölye’ tam olarak 6-12 yaş öğrencilerimizin haftada bir ders saati bu çalışma için özel olarak kurgulanmış, tasarlanmış ve donatılmış maker atölye faaliyetlerini sürdürecektir.

Atölyesinde Çocukların el becerilerini geliştirmeyi, üretim yapmalarını sağlamayı ve kapasitelerini arttırmayı amaçlıyoruz. Ayrıca çocukların ahşap malzemelerin doğallığını ve dokusunu hissederek çalışmaları, rahatlamalarına ve enerjilerini harcamalarına katkı sağlamaktadır.

Hayal ettiklerini ahşapla gerçeğe dönüştürüyorlar,

Hayal güçlerini kullanarak üretiyor ve ürettikçe gelişiyorlar,

Motor becerilerin gelişmesine katkı sağlıyor,

El, göz, beyin koordinasyonlarının gelişmesini sağlıyor.

3

Robotik - Kodlama Atölyesi

Robotik çalışmaları ile öğrencilerimizin teknoloji kullanımı tasarım, fen bilgisi ve matematiksel işlemler konularında beceri kazanmalarını amaçlıyor. Robotik çalışmaları yaparken öğrenciler kendilerini bir bilim insanı, bir mühendis ya da bir tasarımcı gibi hissederler ve zamanla günlük yaşamdaki sorunları incelemek, bu sorunlara çözüm bulmak konusunda kendilerine daha fazla güven duymaya başlarlar.

Robotik etkinliklerinin hedefi öğrencilere aşağıdaki becerileri kazandırmaktadır:

Özgün, yaratıcı düşünebilme

Sebep sonuç bağlantısı kurabilme

Belirli hedefleri gerçekleştirebilen modeller üretilebilme

Gözlem ve ölçüm sonuçlarına dayanarak farklı fikirleri deneyebilme

Bilimsel olarak incelenmeye uygun sorular sorabilme

Yeni olasılıklar hayal edebilme

Sistematik gözlem ve ölçüm yapabilme

Şemalar, çizimler, tablolar ve grafikler kullanarak verileri sunabilme

Varsayım kurabilme

4

3B Modelleme
3B Yazıcı Atölyesi

3 Boyutlu modelleme eğitimi sayesinde öğrencilerimiz hayal ettikleri tasarımları modelleyebilme ve 3 Boyutlu yazıcılar ile çalışabilme yetisi kazanır. Erken yaşta kazanılan 3 boyutlu düşünme ve modelleme yeteneği sayesinde hayatta karşılaştığı tüm problemlerde işine yaracak, çözebilecek bir beceri kazanır.